Lag spilleliste fra dropbox

Man kan enkelt linke en Dropbox mappe slik at man får en spilleliste av alt som ligger i en mappe.
På den måten kan man enkelt redigere spillelister uten å logge seg inn på DigitalSlilting.com. Dokumenter kan da også redigeres lokalt på en PC uten å måtte laste opp nytt dokument.

Støttede formater i Dropbox:

   gif : image/gif  
   jpg : image/jpeg
   jpeg : image/jpeg  
   png : image/png  
   svg : image/svg+xml  
   tif : image/tiff  
   txt : text/plain  
   webm : video/webm  
   mkv : video/x-mkv 
   mp3 : audio/mpeg  
   avi : video/x-msvideo  
   flv : video/x-flv  
   xls : application/pdf/xls  
   xlsx : application/pdf/xls  
   ods : application/pdf/xls  
   ppt : application/pdf/ppt  
   pps : application/pdf/ppt  
   odp : application/pdf/ppt  
   pptx : application/pdf/ppt  
   doc : application/pdf/doc  
   odt : application/pdf/doc  
   rtf : application/pdf/doc  
   pdf : application/pdf  
   wav : audio/x-wav  
   bmp : image/bmp  
   mpg : video/mpeg  
   mpeg : video/mpeg  
   mpv : video/mpeg  
   mp4 : video/mp4  
   m4v : video/mp4  
   mov : video/quicktime  
   aac : audio/aac  
   docx : application/pdf/doc  
   odp : application/pdf/ppt  
   3gp : video/3gpp  
   ts : video/mp2t